دکتر شیرین لواف در سال 1377در رشته دندانپزشکی عمومی با رتبه برتر از دانشکده دندانپزشکی مشهد فارغ التحصیل شدند. در  همان سال موفق به قبولی در رشته تخصصی پروتزهای دندانی و ایمپلنت از دانشگاه تهران شدند و در سال 1381 با رتبه اول در این رشته فارغ التحصیل شدندو درهمان سال در بورد تخصصی این رشته حایز رتبه سوم کشوری شدند .از همان سال تاکنون د ر دانشکده های دندانپزشکی اهواز و آزاد اسلامی تهران بصورت عضو هیات علمی و استادیار مشغول به کار بودند.هم اکنون نیز به  عنوان عضو هیات علمی واستادیار بخش پروتز ثابت در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مشغول به فعایت هستند.  همچنین دکترشیرین لواف در سال 1394 موفق به اخذ فلوشیپ ایمپلنتهای دندانی از دانشکده دندانپزشکی تهران شدند.همچنین ایشان در سال 95 موفق به اخذ رتبه دانشیاری شدند

 

فعالیتهای اجرایی

  • سرپرست تخصصی بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی اهواز بمدت 3سال
  • 5 سال  عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بمدت

سایر فعالیتهای پژوهشی

  • سرپرستی  واستاد راهنمای در حدود 40 پایان نامه دکترای دندانپزشکی عمومی و تخصصی
  • مدرس کارگاههای پژوهشی  جهت دانشجویان دوره دکترای دندانپزشکی
  • مدرس کارگاههای آموزشی پروتز و ایمپلنت جهت دندانپزشکان عمومی
  • داوری مقالات متعدد فارسی ومعتبرانگلیسی
  • سخنرانی علمی در بسیاری از کنگره های دندانپزشکی ودوره های بازآموزی داخل وخارج کشور(بیش از 53 سخنرانی)

ارزشنامه ها

  • - کسب رتبه سوم امتحانات بورد تخصصی سال 81 رشته پروتزهای دندانی در سطح کشور
  • پژوهشگر نمونه وبرتر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازدرطی در سال1386
  • کسب رتبه برتر سومین جشنواره علمی پژوهشی  دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت در سال 1381