فصل های کتاب به تفضیل

تشخيص افتراقي 1. نورولوژيك نورالژي عصب سه قلو ( تري ژمينال ) نورالژي زباني – حلقي زونا نورالژي بعد از زونا سندرم رمزي هانت ( هرپس عصب زوج هفتم ) فلج صورتي مالتيپپل اسكلروزيس بيماري HIV ( فصل 8 و 10 را ملاحظه فرمائيد . ) تومورهاي داخل جمجمه اي درد و سوزش شديد سطحي ( كارالژي ) 2. منشاء عروقي ميگرن – نورالژي ميگرني دوره اي – ياروكسيسمال همي كرانيا – آرتريت ژانت سل درد راجعه مثل اسكيمي قلبي 3. حفره سينوسي فك بالا / بيني حلقي سينوزيت بدخيمي 4. غدد بزاقي سيالادنيت حاد باكتريال سيالادنيت مزمن باكتريال سندرم شوگرن بدخيمي ( فصل 10 و 12 را مشاهده نمائيد ) سنگ ، گرفتگي مجرا و انسداد دهانه مجرا بيماري HIV اوريون 5. مخاط دهاني زونا ( بالا را مشاهده فرمائيد ) سندرم رمزي هانت ( هرپس عصب زوج هفتم ) ژنژيواستوماتيت هرپتيك مراحل انتهايي بدخيمي زخم مخاطي 6. عضلات جونده / فكي اختلالات مفصل گيجگاهي – فكي شكستگي ها ( فصل 7 ) استئوميليت ( فصل 8 ) كيستهاي عفوني ( فصل 9 ) بدخيمي ( فصل 12 ) 7. گوشها عفونت گوش مياني 8. چشمها گلوكوم 9. روحي رواني درد صورتي آتيپيك – درد دنداني آتيپيك – سندرم سوزش دهاني

فصل ششم .درد با منشا غیر دندانی
فصل ششم .درد با منشا غیر دندانی
مطالعه این فصل از کتاب....

تستهاي تشخيصي خلاصه مقدمه تستهاي تشخيصي 1- آزمايشهاي روتين دندانپزشكي آزمون هاي حيات پالپ دندان تست حرارتي تست تراش حفره تشخيصي تست دق حساسيت به دق لقي دندان ترانس لوميناسيون بزرگنمايي فتوگرافي جويدن ( Biting ) شنيدن بي‌حسي موضعي تشخيصي تست حرارتي راديوگرافي تكنيكهاي ساده با استفاده از مواد راديواپاك پروب‌هاي نرم پروتزها و ابزار متحرك 2- تستهاي پزشكي متداول درجه حرارت بدن فشار خون نبض سرعت تنفس وزن بدن 3- آزمون هاي تكميلي بيوپسي روشهاي بيوپسي انسيژنال اسكالپل پانچ Needle/ drill آسپيراسيون ميكروبيولوژي سيتولوژي آزمايش خون بيوشيمي ايمونولوژي تست اعصاب مغزي 4- آزمونهاي ارجاعي تكنيكهاي تصويربرداري پيشرفته توموگرافي كامپيوتري MRI اولتراسوند تكنيكهاي پيشرفته با استفاده از مواد راديواپاك آرتروگرافي سيالوگرافي آنژيوگرافي بررسي- سينوس Patch test آناليز ادراري مقدمه • تستهاي تشخيصي بايد بعد از گرفتن تاريخچه و معاينه كامل انجام گيرد. • تستها براي رد يا تأييد تشخيص اوليه انجام مي‌گيرد. • تستي كه نمي‌توانيد تفسير كنيد تجويز نكنيد. تستهاي تشخيصي: 1) تستهاي روتين دندانپزشكي اين تستها بخشي از كار دندانپزشك عمومي است. 2) «تستهاي رايج پزشكي» معاينات پزشكي ساده توسط دندانپزشك يا پرستار آموزش ديده و با توانايي تفسير انجام مي‌شود. 3) تستهاي تكميلي: اين تستها ممكن است در جراحي‌هاي دندانپزشكي اگر تجهيزات و پرسنل آموزش ديده حضور داشته باشند انجام شود و در غير اينصورت بيمار را بايد به يك مركز درماني مناسب ارجاع داد. دندانپزشك بايد قادر به تفسير نتايج آزمايشهاي درخواست شده باشد. 4) ارجاع براي اعمالي كه در مطب دندانپزشكي قابل انجام نيست.

فصل چهارم.تستهای تشخیصی
فصل چهارم.تستهای تشخیصی
مطالعه این فصل از کتاب....

                1
صفحه بعد صفحه 1 از 1 صفحه قبل