شکستگی دندان و ریشه و درمان آن

تاریخ ثبت در سایت:5/3/2019

متن کامل

شکستگی دندانی معمولا در اثر تصادف ضربه و منازعات خیابانی رخ می دهد و به چند دسته تقسیم می شود:

شكستگي هاي مينايي

علايم شکستگی مینایی

 • ممكن است بدون علامت باشد .

 •  دندان تيز باعث زخمي شدن بافت نرم دهان مي شود .

 •  درد در جويدن

 

نشانه ها شکستگی مینایی:

 1. از دست رفتن ميناي دندان
 2. تركهاي مويي در ميناي دندان

 

آزمايشهاي تشخيصي شکستگی مینایی : 

راديولوژي

 • راديوگرافي هاي پري آپيكال ( جهت رد كردن احتمال شكستگي هاي ريشه يا جابجايي دندان).
 • -   راديوگرافي از بافت نرم كه به عنوان مثال مي توان از لبها وقتي كه قسمتي از ساختمان از دست رفته دندان را نمي توان پيدا كرد . به عمل آورد .

 

ترانسلوميناسيون

 • -   ايده آل آن است كه همراه با بزرگ نمايي انجام شود تا از اين طريق تركهاي مينايي نشان داده شوند .

 

درمان:ترمیم دندان با استفاده از مواد ترمیمی(تصویر 1)

شکستکی دندانی

شكستگي مينايي و عاجي

 

علايم شکستگی مینایی و عاجی:

 • دندان داراي لبه تيز است .
 • حساسيت دندان به تغيير دما
 • درد در هنگام جويدن

 

آزمايشهاي تشخيصي  شکستگی مینایی و عاجی

 

 • مشابه آزمونهاي تشخيصي در شكستگي مينايي است .

نكته

  تست ارزيابي سلامت و زنده بودن دندان ( Vitality Test ) در اين زمان به علت صدمه به پالپ ، غير قابل اعتماد است .

 

درمان  شکستگی مینایی و عاجی

 • صاف كردن تيزي دندان
 • ترميم با كمپوزيت يا اچ كردن و دوباره متصل كردن قسمت شكسته به دندان درمان آخر زمانيكه قسمت شكسته موجود باشد ، درمان انتخابي است .

 

نكته مهم

     دندانهاي صدمه ديده بايد به طور منظم از لحاظ سلامت و زنده بودن دندان بررسي شوند . تمام دندانهاي درگير ، حتي آنهائيكه علامتي ندارند بايد 6 هفته تا 2 ماه پس از ضربه ديدن ، توسط تست هاي حرارتي و الكتريكي پالپ ارزيابي شوند .

    تكرار راديوگرافي پس از 3 ماه نيز جهت اطمينان از عدم وجود تغييرات اپيكال لازم مي باشد. از دست رفتن سالامت و زنده بودن دندان با تغيير رنگ دندان كه به علت خونريزي پالپي به داخل توبولهاي عاجي ايجاد مي شود و يا دردي كه در دندان بدون علامت به وجود مي آيد ،تشخيص داده مي شود .

شكستگي هاي دنداني كه پالپ را درگير مي كند

علايم

 •  درد و حساسيت كه معمولاً با تغيير دما و جويدن شدت مي يابد .
 • معمولاً قسمت بزرگي از دندان از دست رفته و پالپ آشكار شده است .

 

آزمايشهاي تشخيصي

راديولوژي

 • تصاوير پري آپيكال
 • تصاوير اكلوزال جهت معاينه چندين دندان صدمه ديده مجاور كه در قدام وجود دارند .

 

درمان

 • پانسمان محل آشكار شدن پالپ توسط هيدروكسيد كلسيم و ترميم با كمپوزيت يا متصل كردن مجدد قسمت شكسته شده .
 • پالپوتومي در دندانهايي كه آپكس آنها باز مي باشد .
 • پالپكتومي و معالجه ريشه دندان .
 • كشيدن دنداني كه غير قابل ترميم مي باشد .
 • در اکثر موارد بعد از عصب کشی ،روکش دندان توصیه می شود
 •  

شکستگی دندان

 

شكستگي هاي ريشه

 

     اين شكستگي ممكن است در يك سوم اپيكال ، مياني يا تاجي ريشه قرار داشته باشد.

 

علايم شکستگی ریشه دندان:

 

 •  درد و در اغلب موارد لقي دندان

 

نشانه ها شکستگی ریشه دندان

 

 1. درد در لمس و افزايش لقي دندان .

 

آزمايشهاي تشخيصي شکستگی ریشه دندان:

 

 • راديوگرافيهاي پري آپيكال تشخيص را قطعي مي كنند . راديوگرافي را بايد بعد از خشك شدن آن ( بدنبال مراحل ظهور و ثبوت ) مشاهده نمود تا شكستگي هاي ريشه به طور دقيق تشخيص داده شوند .

 

درمان شکستگی ریشه دندان:

 • -  اسپلينت سخت دندانهايي كه شكستگي يك سوم اپيكال دارند به مدت دو تا سه ماه .
 • -   اسپلينت دندانهايي كه شكستگي يك سوم مياني ريشه دارند به مدت دو تا سه ماه .
 •      پيش آگهي اين دندانها چندان مطلوب نمي باشد .
 • -  در شكستگي يك سوم تاجي ريشه ممكن است كشيدن يا اكستروژن ارتودنتيك ريشه ضروري باشد . زمانيكه شكستگي بسيار نزديك به طوق لثه اي باشد پيش آگهي بسيار ضعيف مي باشد .
 • -   همانطور كه قبلاً گفته شد ، دندانها بايد از لحاظ سلامت و زنده بودن تحت نظر باشند . در دندانهاي غير زنده ، معالجه ريشه ضروري است .
 • -   بعلاوه در شكستگي هاي تاچ و ريشه ممكن است دندان به علت صدمه به ليگامانهاي پريودنتال و استخوان آلوئول حمايت كننده ، دچار جابجايي شود .

 

تعريف :

(  Concussion ) :

-  عبارتست از تروما به پالپ و ليگامانهاي پريودنتال ، دندان جابجايي و لقي مشاهده ندارد.

 Subluxation : دندان لق شده اما جابجايي ندارد و صدمه اي به استخوان آلوئول حفره دنداني وارد نشده است .

-          Displacement : دندان به علت صدمه به استخوان آلوئول دچار جابجايي شده است .

-          Avulsion : دندان به طور كامل از حفره خود خارچ شده است .

 

علايم :

-         درد

-          لقي دندان يا دندانها 

-          از دست رفتن دندان يا دندانها

-          تغيير يافتن نحوه بسته شدن دندانها در Subluxation و Displacement

 

آزمايشهاي تشخيصي

راديولوژي

راديوگرافي داخل دهاني مثل اكلوزال و پري آپيكال

 

 

توجه

   در درمان دندانهاي خارج شده از حفره دندان ( Avul Sed Teeth )  به نكات زير توجه كنيد.

 • -  به طور ايده آل دندان خارج شده بايد توسط آب شسته شود و به سرعت داخل حفره خود قرار داده شود و اگر ممكن نباشد دندان بايد داخل شير و يا داخل شيار باكالي دهان بيمار قرار داده شود . البته بيمار بايد آنقدر آگاهي داشته باشد كه دندان خود را نبلعد .
 • -          دندان در محل خود قرار گرفته و به مدت ده روز اسپلينت شود .
 • -          دندان خارج شده با آپكس بسته پس از ده روز نياز به معالجه ريشه دارد .
 • -   در Subluxation و Displacement در اكثر موارد دندانها نياز به معالجه ريشه دارند.
 • -   پيگيري طولاني مدت دندان از لحاظ تحليل ريشه ، انكيلوز يا مسدود شدن كانال ريشه توسط عاج ثانويه لازم مي باشد .
 • -   تجويز آنتي بيوتيك ها در صدمات Avulsion و Subluxation و تروماهاي بافت نرم ، پيشنهاد مي شود .
 • -   ارزيابي بيمار از لحاظ وجود نشانه هاي بيماري كزاز و در صورت نياز تجويز دوز يادآوري توكسوئيد .

 

دندانهاي شيري

 • دندانهاي شيري خارج از حفره را نبايد مجدداً در ممحل قرار داد زيرا ممكن است دندان عفوني شده و به جوانه دندان دائمي صدمه وارد نمايد و يا اينكه دندان لق شده و وارد مجاري تنفسي و ريه شود . فضانگهدار و استفاده از سيم و براكتهاي ارتودنسي با توجه به سن كودك و دندان درگير ممكن است نياز باشد .
 •  
 • -         دندانهاي شيري كه بسيار لق مي باشند بايد كشيده شوند .
 • -         دندانهاي فرو رفته ممكن است باعث صدمه به جوانه دندان دائمي شوند .
 • -  دندانهاي فرورفته مي توانند كشيده شوند يا اينكه در محل خود باقي بمانند تا رويش كنند.

 


نظرات کاربران

نظر خود را ارسال نمایید
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :   
پیام :