پوسیدگی دندانی چیست؟

تاریخ ثبت در سایت:5/3/2019

متن کامل

پوسيدگي دنداني:

 • پوسيدگي دنداني ، تخريب پيشرونده باكتريايي دندانهاي نمايان شده در محيط دهان مي باشد.

 • پوسيدگيهاي دندان علت عمده از دست دادن دندانها در افراد جوان مي باشد.

 • پوسيدگي دنداني يك فرايند پيچيده دمينراليزاسيون ناشي از تجربه كربوهيدراتهاي تصفيه شده توسط ميكروبها مي باشد.

 • پوسيدگيهاي دنداني . اكثريت جمعيت كشورهاي صنعتي را تحت تاثير قرار مي دهد .

 •  نظر به اينكه مردم خواهان حفظ دندانهايشان براي مدت طولاني تري مي باتشند ، هجوم پوسيدگي به سطح ريشه به صورت يك مشكل كلينيكي مهم تظاهر مي كند .

 •  سمان ريشه بطور اخص آسيب پذير مي باشد.

 • پوسيدگي دنداني يك فرايند يك جانبه نمي باشد ورميزاليزاسيون بخصوص در حضور فلورايد رخ مي دهد .

 

شاید بخواهید بدانیداثرات از دست دادن دندان

 

تشخيص پوسيدگي دندانی

 

- دندان ها مي بايست تميز وخشك باشند و وجود يك روشنائي خوب ضروري است.

- كليد سطوح دندان مي بايست جهت يافتن علائمي از تغيبر رنگ مورد بررسي قرار گيرند .

- لبه ها و كناره هاي پركردنيهاي مي بايست جهت يافتن هرگونه تخريب و نسشت به دقت معاينه شوند .

-  پركردگيهاي شكسته ، جاهايي كه آمالگلم اينترپروگزيمايي به علت وجود اندركاتها در طراحي حـفره در محل باقي مي ماند ، كانديد بسيار خوبي براي ايجاد پوسيـدگيهاي وسيـح مي باشند .

- بايد سطوحي كه تميز كردن آنها براي بيمار مشكل است، مانند سطوح باكال دندانهاي مولر سوم بالا و آن سطوحي كه اغلب فراموش مي شوند ، مانند سطوح لينگوال مولرهاي پايين رامورد توجه خاص قرار داد .

- پيتها ، فيشورها و سطوح اينترپروگزيمالي مستعدترين نواحي براي پوسيدگي دندان مي باشند .

- پروبها مي بايست به داخل مينار فشار داد ، چون اين عمل مي تواند باعث ايجاد حفره در ساختمان دندان و پيشرفت پوسيدگي گردد .

- همچنين بيماراني راكه داراي استعداد بالايي به پوسيدگيهاي دنداني مي باشند ، به خاطر داشته باشيد ، به عنوان مثال آن دسته بيماران با جريان بزاق كاهش يافته ناشي از خشكي دهان ( xerostomia ) التعائي توسط دارو ، بيماران داراي سندرم sjogren و يا به دنبال راديوتراپي ناحيه سروگردن .

 

 

علائم :

 

 • - پوسيدگيهاي مينا و همچنين مراحل اوليه پوسيدگيهاي عاج باعث ايجاد سمپتوم نمي شوند .

 • - ضايعات و سيعتر اغلب باعث ناراحتي بيماران در هنگام خوردن غذاهاي شيرين مي شوند .

 • - پيشرفت بيشتر اين ضايعات باعث تغييرات التهابي در پالپ مي شود كه در صورتي كه درمان نشوند ، همانگونه كه در صفحه 80 شرح داده شده عاقبت به ايجاد سمپتوم هاي پوليت مي گردند.

 

نشانه ها  ( signs ) :

 

 • - نواحي سفيد ناشي از هيپوكاسيفيكاسيون مينا :

 • - ضايعات پيشرفته تر باعث تغيير رنگهاي خاكستري يا سياه مي شوند .

 • - پوسيدگيهاي ريشه در قالب تغيير رنگهاي قهوه اي يا تيره در سمان و عاج ريشه تظاهر مي كنند .

 • - پوسيدگيهاي فعال عاج ، نرم مي باشند .

 • - ايجاد حفره

 

تستهاي تشخيصي :

 

- براي تشخيص پوسيدگي دندان ، روشي جزء معاينه كامل باليني وجود ندارد .

- عكسهاي راديوگرافي ، بخصوص بايست وينگ ، يك كمك تشخيصي با ارزش جهت ضايعات اينتروپروگزيمالي و پوسيدگيهاي عود كننده در زير پركردگيهاي موجود مي باشند .

- تصوير راديوگرافي پوسيدگيهاي اينترپروگزيمالي يا اكلوزالي يك ديد خوش بينانه از وضعيت كلينيكي مي باشند و زمانيكه درمان انجام مي گيرد ، اغلب مشاهده مي شوند كه پوسيدگيها به مراتب وسيعتر هستند .

 

- آزمونهاي حيات پالپ :

 

تست حرارتي ، براي مثال يخ ، اتيل كلريد ، گوتا پركاي گروم شده و تست الكتريكي

(  دندان هاي سالم پاسخ طبيعي به گرما، سرما و تست الكتريكي پالپ دارند ) .

- دندان هاي مرده بدون پاسخ به تستسهاي حيات پالپ ( معمولاً پاسخ نمي دهند .‌)

- دندانهاي مبتلا به پوليت پاسخ زود هنگام و اغلب شديد تر از ميزان نرمال را نشان مي دهند.

 

توجه : دندانهاي چند ريشه اي ممكن است واكنشهاي متفاوتي به تستهاي پالپ نشان دهند كه  تفسير آن مشكل مي باشد. اين به دليل وجود سطوح متفاوتي از تغييرات التهابي در كانالهاي مختلف ريشه مي باشد .

 

درمانهاي انتخابي

 

1) پيشگيري توصيه هاي مربوط به رژيم غذايي ، استفاده از فلورايد ها ، اصلاح و بهبود بهداشت دهان .

2) فراخواندن بيمار در فواصل زماني جهت نظارت بر رميزاليزه شدن ضايعات اوليه وكشف پيشرفت پوسيدگيها.

3) ترميم دندان .

4) بيرون آوردن دندان .

 

بیشتر بخوانیدبوی بد دهان 


نظرات کاربران

نظر خود را ارسال نمایید
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :   
پیام :