عفونت قارچی وپروتز دندانی

تاریخ ثبت در سایت:5/14/2019

متن کامل

دکتر آرش عزیزی متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت استاد دانشگاه و فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان :

عفونتهاي قارچي :

كانديدوزيس :

- دوعبارت كانديديازيس و كانديدوزيس مترادف مي باشند. بسیاري از كتابهايي كه اخراً چاپ شده اند ، عبارت كانديدوزيس را ذكر كرده اند ، اما سازمان بهداشت جهاني ( WHO ) عبارت كانديديازيس را كه در اينجا نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، ترجيح داده است.

- گونه هاي كانديدايي عنوان جزئي از فلور طبيعي دهان در 90% جمعيت  يافت مي شوند.

-         كانديدا آلبيكانس فراوانترين گونه كانديدا بصورت ؟ منفرد مي باشد.

- عفونت كلينيكي در ضعف سيستم ايميني، خشكي دهان ( xerostomia ) وبرهم خوردن تعادل فلورميكروبي دهان ، به عنوان مثال به دنبال استفاده از آنتي بيوتيكهاي با طيف وسيع ، رخ مي رهد.

 

عوامل مستعد كننده عفونت قارچی عبارتند از:

- استفاده از دنچر

- كاهش توليدبزاق ، براي مثال كاهش توليد بزاق التعائي توسط دارو

- آنتي بيوتيك درماني ، بخصوص انواع وسيع الطيف.

- ديابت مليتوس كه به خوبي كنترل نشده

- درمان باكورتيكواستروئيد ( از جمله داروهاي استثناقي كه براي آسم مورد استفاده قرارمي گيرند .

- راديوتراپي ناحيه دهان و آسيب غده بزاقي ناشي از آن.

- فقر آهن ، ويتامين 12 B و اسيدفوليك

- سركوپ سيستم ايمني در موارد زير ايجاد مي شود ك 

1)  HIV

2)  لوسمي

3)  آگرانولوسيتوز

4)  داروهاي سيتوكسيك

5)  سوء تغذيه و سوء جذب

 

كانديدايازيس كلينيكي به اشكال زير بروز مي كند :

1)كانديدا يازيس حاد :

الف ) با غشاء كاذب ( بر فك ) 

 

علائم عفونت قاچی:

- ممكن است بدون علامت باشد.

-         ممكن است سبب يك ضايعه ؟ مخاطي گردد ، دهان دردناك است.

-         دشواري در عمل بلع

 

عفونت قارچی

 

نشانه ها ی عفونت قارچی( signs ) :

 

- كانديدايازيس با غشاء كاذب بصورت پلاكهاي نرمي به رنگ سفيد يا زرد بر روي مخاط دهان ظاهر مي شود كه اين پلاكها به راحتي كنده و يك سطح ارتيماتوز يا گاهي اوقات يك سطح خون چكان بر جاي مي گذارد .

 

ب ) آتروفيك ( ارتيماتوز )

- در بيماراني كه تحت درمان با استروئيد يا آنتي بيوتيكهاي وسيع الطيف قرا ر دارند ، ديده    مي شود.

 

علائم :

- اغلب درناك مي باشند .

 

نشانه ها  ( signs ) :

- مخاط قرمز و ملتهب مي باشند . هر ناحيه اي از مخاط دهان ممكن است مبتلاً گردد از جمله كام ، زبان و مخاط دهاني .

- كانديدا يازيس ارتيماتوز كه در بيماران HIV مثبت ديده مي شود ، اسساً يك مزمن مي باشد..

-  كانديدايازيس ارتيماتوز بطور معمول برروي كام و سطح پشتي زبان ، بصوزت نواحي قرمز رنگ بروز مي كند . نماي كلاسيك كانديدا يازيس ارتيماتوز در بيماران HIV مثبت ، يك ناحيه مركزي از قرمز شدگي كام ، به مهراه بافت طبيعي در مجاورت مارجين لثه مي باشداين نما اثر انگشت ناميده مي شود( شكلهاي 4-8 و 5-8 ) .

 

2)كانديدا يازيس آتروفيك مزمن ( كاندييازيس ارتيماتوز مزمن، استئوماتيت القاء شده توسط دنچر

-  پوشش مخاط كام براي مدت طولاني توسط يك دست دندان مصنوعي ( denture ) با يك دستگاه ارتودنسي ، يك عامل مستعد كننده مي باشد.

علائم كانديدا يازيس آتروفيك مزمن ( كاندييازيس ارتيماتوز مزمن، استئوماتيت القاء شده توسط دنچر: معمولاً بدون علامت مي باشند

نشانه ها ی كانديدا يازيس آتروفيك مزمن ( كاندييازيس ارتيماتوز مزمن، استئوماتيت القاء شده توسط دنچر:

مخاط ارتيماتوزملتهب مي باشد.

- ناحيه اي از كام است كه توسط يك دنچر با يك دستگاه ارتودنسي پوشانده شده است .

- مخاطي كه توسط پروتز پوشانده نشده است ، ظاهر سالمي دارد .

-  دو زخم دهاني ناشي از دنچر ( Denture   sore   maufh ) واژه صميمي براي اين بيماري نمي باشد زيرا اغلب بيماران از وجود چنين زخمي بي اطلاعنند .

- شايعترين تظاهرات ، عفونت كانديدياي مي باشد كه در 25% تا 50% افرادي كه از دست دندان مصنوعي (dentuc ) استفاده مي كنند ، رخ مي دهد .

 

توجه : همچنين خود  دنچر نيز محل مناسبي براي تشكيل كلوني ارگانسيهاي كانديدايي  مي باشد كه قادرند كام را مجدداً مبتلا سازند .

 

عفونت قارچی،دست دندانعفونت قارچی،پروتز دندان

درمان كانديدا يازيس آتروفيك مزمن ( كاندييازيس ارتيماتوز مزمن، استئوماتيت القاء شده توسط دنچرمي بايست  شامل موارد زير باشند :

- به بيماران توصيه شود كه دنچرخود را شب موقع خواب از دهان خارج نمايند .

- اطمينام حاصل نماييد كه دست دندانها ( dentures ) به دقت تميز شده اند ودر طول شب در داخل محلول كلرهگزيدين يا هيپوكلريت قرار داده شده اند  .

- دنچرهاي ؟ نامناسب مي بايست به محض اينكه تغييرات التهابي برطرف شدند ، جايگزين گردند .

- در اين فاصله ، استفاده از tissue  conditoner ها جهت اصلاح تطابق دست دندان ها ( dentures) توصيه مي گردد.

- ممكن است ضد قارچهاي موضعي به عنوان مثال نياسيتين ، آمنو تريسين Bو دهان شويه كلرهگزين تجويز گردد.

- بيماران مي بايست سطوح مناسب دست دندانشان را قبل از گذاشتن در داخل دهان با يك لايه ژل ميكونازول بپوشانند.

 

توجه : يكي از موارد كنتراليذاسيون ؟ استفاده از ميكونازول ، درمان باوارفارين مي باشد.

 

3) التهاب گوشه لبها ( Angular cheilitis ) :

- التهاب گوشـه لبها با از دسـت رفتن بعورتيكال و كاهـش ا رتفاع تحتاني صورت در بيمـاران داراي دنچرهاي فوسوده و معيوب ، در ارتباط مي باشد.

- التهاب گوشه لبها در بيماران داراي دندانهاي مضرس؟ و دندان دندانه . ممكن اسن با كمبود ويتامين     12 B ، اسيدفوليك يا آهن مرتبط باشد.

- التهاب گوشه لبها يكي از مشخصات سركوب اينمي بخصوص در بيماري HIV و نوتروپني  مي باشد .

Angular chelitisAngular chelitis

علائم  التهاب گوشه لبها :

- سوزش و دردناك بودن گوشه هاي دهان .

 

نشانه های   التهاب گوشه لبها  :

 

- چينهاي پوستي در گوشه هاي دهان ، ملتهب و متحرك خورده مي باشند .

- ممكن است با كانديدا يازيس داخل دهاني همراه باشند .

- همچنين باكتريهااز جمله ارگانسيم هاي استافيلوككي مي توانند سبب الهاب گوشه لبها گردند.

 

 

درمان  التهاب گوشه لبها :

 

- شناسايي علت و حذف هرگونه وضعيت زمينه اي كمبود خون ، جزئي ازدرمان تلقي مي شود.

-  جايگزين كردن   دنچرهايفرسوده و معيوب و برقراري بعد صحيح و رتيكال .

- درمان هرگونه عفونت كانديدايي داخل دهاني مربوطه.

- تجويز داروهاي ضد ميكروبي موضعي

 

4) كانديدايازيس هيپرپلاستيك مزمن ( لكوپلاكيايي كانديدايي ) :

به شکل یک ضایعه سفید غیر قابل کندن دیده می شود

کاندیدا لکوپلاکیا

 

5) كانديدايازيس پوستي مخاطي مزمن :

- عفونت كانديدايي دهاني همچنين مي تواند به عنوان جزئي از اختلالات نادر پوستي مخاطي رخ دهد، مثالهايي از اين مختلالات پوستي مخاطي درزير آمده است :

a ) فاميلي ( محدود limited ) به عنوان يك صنعت اتوزومال مغلوب ، به ارشا مي رسد.

 (bمنتشر ( تك گير  sporadic ) موارد فاميلي نادرمي باشد. ؟

c ) تاخيري ( سندرم thymoma ) نقص ايمني وابسته به سلول ناشي از يك thoma ( غده مشتق از اجزاد اپي تليالي يا لنفوئيدي تيموس ) .

d ) اندوكريني ( سندرم كانديدايازيس اندوكرينوپاتي ) نقايص غددي متعدد ماندد هيپوپاراتيروئيدسيم ، ( بيماري آدسيون و توليد اتوآنتي بادي ) .

 

 

آزمونهاي تشخيصي كانديدايازيس  :

- مي بايست يك نمونه ، از ناحيه مبتلا به تهيه و رنگ آميزي شود ( رنگ آميزي گرم يا PAS      ( Periodic acid – schiff ) همچنين مي توان از هيدروكسيد پتاسيم (  KOH ) جهت نمايش Hypha ( در نمونه تهيه شده ) استفاده نمود .

- همچنين بايد از بزاق دهاني سواب تهيه شده و جهت كشت به آزمايشگاه فرستاده شود .

- شمارش كمي كانديدا از اين جهت كه ميتوان بوسيله آن پاسخ به درمان را مشاهده نمود ، ممكن است مفيد باشد.

- بيماران بايد يك نمونه از بزاق خود را تهيه نمايند و با يك محلول فسفات نمكي بمدت يك دقيقه قبل از اينكه بزاق خود را به يك محل استريل خالي نمايند غرغره نمايند .

- بيوپسي و بررسي هيستوپاتولوژيك جهت تاييد كانديد يازيس هيپرپلاستيك مزمن ضروري است .

 


نظرات کاربران

نظر خود را ارسال نمایید
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :   
پیام :