ضایعات دهانی سفید رنگ

تاریخ ثبت در سایت:5/14/2019

متن کامل

دکتر آرش عزیزی متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت استاد دانشگاه و فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان :

ضایعات دهانی سفید رنگ

شرايط متعددي وجود دارد كه در دهان خود را به صورت ضايعات سفيد نشان مي‌دهند. بعضي از اين شرايط بصورت پيش بدخيمي يا همراه با بدخيمي در نظر گرفته مي‌شوند. هر وقت كه اتيولوژي و تشخيص يك ضايعه  سفيد نامشخص باشد، جهت تشخيص قطعي احتياج به معاينه هيستولوژيكي ضايعه مزبور مي‌باشد. انجام بيوپسي بوسيله دندانپزشك عمومي قابل انجام مي باشد. با اين وجود، دندانپزشكان ممكن است ترجيح دهند كه بيماران را به متخصصان جهت تشخيص و درمان ارجاع دهند.

تاريخچه:

يك تاريخچه دقيق بايد گرفته شود و سئوالهاي زيراز بيمار پرسيده شود:

 • -‌چند وقت است كه شما اين ضايعه سفيد را بهمراه داريد؟ (مادرزادي يا اكتسابي)
 • آيا اين ضايعه دردناك است؟ اگر جواب مثبت است، تروماي شيميائي، تروماي اصطكاكي، كانديداي مزمن هيپرپلاستيك (كانديدوزيس)، ليكن پلان آتروفيك يا اروزيو و لوپوس اريتماتوز ديسكوئيد، جزء تشخيصها در نظر گرفته مي‌شود.
 •  شرايط پيش بدخيمي و بدخيمي وقتي كه زخمي يا بصورت ثانويه عفوني شوند دردناك مي‌شوند.
 •  آيا تاريخچه‌اي از تروما وجود دارد؟ (شيميائي، مثل آسپرين، اصطكاكي مثل دندان يا پركردگي تيز)
 •  آيا شما سيگار مي‌كشيد؟ به تعداد مصرف و سال مصرف توجه نمائيد.
 • آيا الكل مصرف مي‌نمائيد؟ به هفته‌هاي مصرف و سالهاي مصرف توجه فرمائيد.
 • آيا مواد محرك مثل Betel يا areca nut مي‌جويد؟
 • آيا تنباكو مي‌جويد؟
 • همراهي مهمي ما بين استفاده از تنباكو، الكل و جويدن Betel و شيوع لكوپلاكيا و اريتروپلاكيا وجود دارد.
 • يك بررسي در مورد تاريخچه فاميلي و پزشكي بايد انجام شود

 

مطالعه فصل یازدهم.ضایعات سفید دهانی کتاب دکتر آرش عزیزی 

                       

معاينه ضايعه سفيد

 • معاينه كلينيكي بايد همه جانبه باشد و سايز و محل ضايعه در پرونده بيمار مثبت شود. ضايعه را جهت بررسي كنده شدن بكشيد يا از آن فتوگرافي بعمل آوريد. به قرينه بودن ضايعات توجه بفرمائيد .

 •  معاينه دقيق هر گونه دندان مصنوعي (براي بررسي لبه‌هاي تيز يا گسترش بيش از حد) و اپلانيس‌هاي ارتدنسي و لمس دندانهاي تيز يا داراي پركردگي لازم مي باشد.

 1. در ابتدا تعيين نمائيد كه آيا ضايعه سفيدرنگ با يك گاز يا اسپاتول زباني قابل برداشت است يا خير؟
 2.   به هر گونه زخم مخاطي واريتم توجه نمائيد.
 3.  غده لنفاوي گردني را جهت تشخيص هر گونه بزرگي لمس نمائيد.

توجه : غدد لنفاوي قابل لمس نشانه عفونت ، التهاب با نئوپلازي مي باشد .

ضايعات سفيد قابل برداشت:

اگر ضايعه سفيد براحتي از بافت زيرين جدا شود و هيچ گونه التهابي در مخاط زيرين آن وجود نداشته باشد، تشخيص افتراقي ضايعه سفيد شامل :

 1. ‌بقاياي شير
 2. بقاياي بافت اپي‌تليوم و مواد غذايي است
 3. ضايعات قابل برداشت همراه با آسيب بافتي مخاط زيرين:
 4. لكوادم  
 5. تروماي شيميائي
 6.  كانديداي با غشاي كاذب و ديگر اختلالات قارچي مثل موكورمايكوزيس

لكوادم

-‌ اتيولوژي نامشخص دارد

-       با ديسپلازي بافتي همراه نيست

-       با شرايط پيش بدخيمي همراه نيست

-       شيوع گزارش شده بسيار متنوع است

-‌ ارزش باليني . نامشخصي دارد

-‌ لكوادم بيشتر در افراد غيرسفيد پوست گزارش شده، احتمالاً بدليل كنتراست بيشتر رنگ در افراد سياهپوست است .

علائم لکوادم:

بدون علامت است

نشانه ها ی لکوادم :

 •  يك پوشش سفيد خاكستري در مخاط باكال است
 •  در بيشتر مواقع دو طرفه است
 •  قابل برداشت است (بوسيله فشار برروي گونه و كشيدن مخاط)
 •   نشاندهنده يك آناتومي نرمال مخاط دهان است.

اگر التهاب در مخاط زيرين ديده شود عوامل زير را در نظر بگيريد:

سوختگي شيميايي مثل تاريخچه‌اي از قراردادن آسپرين در شيار باكال

سوختگي ناشي از آسپرين

 • ·  تاريخچه‌اي از درد دهاني وجود دارد مثل درد دنداني و قراردادن آسپرين درشيار باكالي

 • · عاملي كه باعث سوختگي شيميايي در مخاط مي‌شود باعث ايجاد يك patch سفيدرنگ خواهد شد. (شكل 1- 11)

 • · سوختگي‌هاي شيميايي همچنين مي‌توانند در اثر مصرف زياد سفيدكننده‌هاي دنداني و يا روغن ميخك رخ دهند

 • · ممكن است در حين انجام درمان دندانپزشكي رخ دهند مثل تماس ژل اچينگ اسيد ارتوفسفريك با لثه يا مخاط.

 

علائم سوختگي ناشي از آسپرين

 •    درد مخاط در منطقه سوختگي

نشانه ها سوختگي ناشي از آسپرين:

 • ·  يك patch سفيد رنگ در مخاط باكال، مجاور دندان دردناك.

 • ·  قابل برداشت مي‌باشد والتهاب مخاط را در بافت زيرين نشان مي‌دهد.

 • ·  علت درد دنداني بايد بصورت كلينيكي و راديوگرافي مشخص شود.

 • ·  در طي يك يا دو روز برطرف مي‌شود.

 • ·  بدون درمان يا اسكار بهبود مي‌يابد .

كانديداي با غشاي كاذب (كانديدوزيس)

در مورد عوامل مستعدكننده عفونت كانديدايي فصل 8 را  ملاحظه نمائيد. مشخص نمودن ايتولوژي بيماري ، ضروري است .

علائم :

 1. · ممكن است بدون علت باشد.
 2. · مي‌تواند باعث درد و سوزش دهان گردد
 3. · در بلع باعث ناراحتي مي‌شود
 4. · باعث از دست دادن حس چشايي مي‌شود

 

نشانه ها  :

· يك patch سفيد وزرد رنگ كه به آساني از مخاط برداشته شده و ايجاد يك سطح ارتيماتوز همراه با خونريزي مي‌نمايد. (شكل 2 –11)

·  مي‌تواند گسترش يابد و كام سخت، زبان، مخاط باكال و گلو را بپوشاند

 

 

شكل : كانديديازيس باغشاء كاذب

 

 

تستهاي تشخيصي:

· رنگ آميزي گرم از اسمير تهيه مي شود . براي نشان دادن فرم پاتوژن كانديدا مي توان از  هيدروكسيد پتاسيم يا پريوديك اسيد شيف (PAS) استفاده كرد .

·  جهت جداكردن سوشهاي كانديدا مي توان از كشت اسمير / يا سواپ استفاده نمود .

· با اندازه گيري كانديدا در بزاق و يا حل كردن درمحلولي كه داراي بافرفسفات است ، مي توان مقدار عفونت كانديديائي را مشخص نمود.

پچ‌هاي سفيد غيرقابل برداشت

A – مادرزادي

i-‌ خال سفيد اسفنجي (ژنژيو استوماتيت چين‌دار سفيدرنگ فاميليال)

 • ·  يك اختلال مادرزادي اتوزومال غالب است .
 • ·  بطور مساوي در هر دو جنس ديده مي‌شود
 • ·  ممكن است از بدو تولد ديده شود اما اغلب در طي نوجواني تشخيص داده مي‌شود.
 • ·  ممكن است ساير اعضاي خانواده نيز سابقه چنين تظاهراتي را داشته باشند .

علائم :

·  بدون درد است

نشانه ها :

 • ·  متغير است
 • ·  با اين وجود، مناطق وسيعي ازمخاط باكال و كف دهان ممكن است گرفتار شوند
 • ·  مخاط حالت ضخيم و چين‌دار پيدا مي كند .
 • ·  مخاط بيني ممكن است گرفتار شوند.
 • ·  يك شرايط كاملاً خوش خيم است.
 • ·  غير از بازبيني مجدد، درمان ديگري لازم نيست.
 • ·  بيوپسي و معاينه هيستوپاتولوژيك تشخيص را قطعي مي‌نمايد.

ii-‌ ديكسراتوز فوليكولار (بيماري دارير)

 • ·  يك اختلال مادرزادي با نماي اتوزومال غالب است .
 • ·  ضايعات پوستي و مخاطي ديده مي شوند.
 • ·  حفره دهان در 50% موارد درگير مي شود.

علائم :

 • ·  بدون درد است
 • نشانه ها :
 • ·  پاپولهاي سفيد زبر و كوچك ديده مي شود .
 • ·  مخاط نماي سنگفرشي ( Cobblestone ) پيدا مي كند .
 • ·  در لثه، زبان، كام و مخاط باكال ديده مي‌شوند.
 • ·  ساير سطوح مخاطي نيزممكن است درگير شوند مثل حلق و حنجره
 • ·  ضايعات پوستي به صورت Crost نيز ديده مي شود .
 • · پاپولهاي قرمز خاكستري ، قهوه‌اي در چين‌هاي پوستي در گردن، جمجمه و  پيشاني مشاهده مي‌شوند.
 • ·  تشخيص بوسيله بيوپسي انجام مي‌شود

ب‌) اكتسابي

تروماتيك

1- اصطكاكي

·  يك تاريخچه كامل معمولاً مي تواند علت آسيبهاي تروماتيك مخاطي را مشخص كند .

·  تروماي حاد و شديد غالباً باعث زخم مي شود .

·  در موارد مزمن ، تحريك مختصر باعث تشكيل پلاك سفيد كراتوتيك مي شود .

·  اين ضايعه ، تنها در محل تروما ديده مي شود .

 

علل ايجاد كننده :  

الف ) گاز گرفتن گونه يا لب

·  ضايعه سفيد ممكن است يكطرفه و يا دو طرفه باشد .

· گاهي اوقات در سطح پلن اكلوزال قرار دارد، گرچه در موارد شديد مي‌تواند در همه مخاط باكال مجاور اثر نمايد

·  و همچنين مي‌تواند در مخاط لبي بخصوص در لب پايين اثر نمايد

·  بيماران معمولاً گاز گرفتن گونه را اگر از آنها پرسيده شود، تصديق مي‌نمايند.

تاريخچه پزشكي مربوطه: استرس سايكولوژيك و اضطراب، خودزني و اختلال عملكرد مفصل گيجگاهي فكي.

ب ) تروماي ناشي از دندان مصنوعي

· پچ سفيد رنگ به علت لبه هاي دنچرو دستگاههاي ارتودنسي كه  بيش از حد گسترش يافته اند  و يا به خوبي تطابق نيافته اند ، ايجاد مي شوند .

ج )  دندان تيز

·  پچ سفيد رنگ مجاور كامپ تيز يا دندان يا پركردگي داراي شكستگي است.

·  بافت مجاور معمولاً نرمال است

·  اكثريت اين مواد قابل برگشت هستند و برداشت عامل محرك باعث بهبودي مي‌شود

·  مشاهده محل بعد از رفع عامل اتيولوژيك در طي 2 الي 3 هفته بعد لازم مي‌باشد.

·  پچ‌هاي سفيد پايدار بايستي بيوپسي شوند

2- كراتوزيس در افراد سيگاري (شكل 3-11)

·تاريخچه‌اي از كشيدن پيپ وجود دارد

·ممكن است در اثر كشيدن سيگار و سيگارت رخ دهد

 

 

 

 

 

 

شكل 3-11 : كراتوز ناشي از سيگار

علائم :

·  بدون درد است

نشانه ها :

·رنگ نيكوتين بر روي دندانها احتمالاً وجود دارد

·مخاط كام سخت به رنگ سفيد در مي آيد و اندولهاي برجسته در سطح كام سخت ديده مي‌شوند.

·مركز ندولها قرمز هستند اين نواحي قرمز التهاب مجاري غدد بزاقي فرعي است.

·اگر بيمار سيگار كشيدن را متوقف نمايد، بهبودي ممكن است رخ دهد.

 

 

براي تمامي ضايعات سفيد پايدار رعايت نكات زير لازم مي‌باشد.

·همه عوامل اتيولوژيك كه سبب تروما مي‌شوند بايد برداشته شده و بيماران در طي 2 الي 3 هفته بعد مجدداً مورد معاينه قرار گيرند تا اينكه اطمينان حاصل شود كه بافتها به حالت نرمال برگشته‌اند.

·همانطور كه در بالا توضيح داده شد هر ضايعه سفيد پايدار يا مشكوك بايد هميشه بيوپسي شوند تا اينكه احتمال ايجاد تغييرات بدخيم حذف شود.

3- فيبروز تحت مخاطي

·  اغلب در افراد آسيايي مثل هند شمالي و بنگلادشي‌ها اثر مي‌نمايد

·  همراه با افزايش شيوع SCC مي‌باشد.

·  بوسيله جويدن Betelquid ايجاد مي‌شود

·  بيماران مبتلا ممكن است استعداد ژنتيكي داشته باشد

علائم :

·   بدون درد است

·   ممكن است مصرف غذاهاي تند باعث ايجاد سوزش شود

·   باعث محدوديت باز شدن دهان مي‌شود

نشانه ها :

·بيماران معمولاً هندي يا بنگلادشي مي‌باشند .

·درجات مختلفي از تريسموس ديده مي شود .

·بافت فيبروزه كلفت در لايه زير مخاطي باكال وجود دارد

·مخاط سفيد و اپك مي‌باشد

·با فشار انگشت ضايعات سفيد فرو نمي‌روند

·ممكن است در صورتي كه سطح پشتي زبان درگير شود، سبب از بين رفتن پاپيلاي نخي شكل زبان شود.

 

عفوني

كانديديازيس

4- كانديديازيس هيپرپلاستيك مزمن (كانديديا لكوپلاكيا)

·سيگار كشيدن بطور افزاينده‌اي بعنوان يك كوفاكتور در اتيولوژي اين ضايعه محسوب مي‌شود

·احتمال تغيرات بدخيم وجود دارد .

علائم :

·مخاط داخلي گوشه هاي لب ممكن است دردناك و سوزاننده باشند .

نشانه ها :

·ضايعات سفيد چسبناك در مخاط داخلي گوشه هاي لب

·يك طرفه يا دوطرفه است

·مي‌تواند سطوح صاف يا منقوط داشته باشد.

·ممكن است زخمي شوند

·بندرت با مصرف طولاني مدت داروهاي ضد قارچ سيستميك بهبود مي‌يابند.

·بيمار بايد قوياً به ترك سيگار توصيه شود.

·بيوپسي براي تشخيص قطعي كانديدالكوپلاكيا ضروري است زيرا ارگانيسمها به داخل بافت اپي‌تليالي نفوذ كرده و در سطح مخاط قرار ندارند .

·.اگر  درمان ضد قارچي موفقيت آميز نباشد ، بپوسپي اكسيژنال ممكن است براي حذف ضايعه لازم شود

·اهميت زياد اين ضايعه به اين دليل است كه يك ضايعه پيش بدخيمي مي باشد.

·7% ضايعات در زماني بيش از 10 سال تغيير بدخيمي را نشان مي‌دهند.

·پيگيري طولاني مدت لازم مي‌باشد.

 

5- لكوپلاكياي سيفليتيك

·بسيار نادر است

·اين ضايعات در مرحله سوم سيفليس رخ مي‌دهند

علائم :

·  بدون علامت است

نشانه ها :

·  ضايعات سفيد چسبنده در سطح پشتي زبان است .  

·  احتمال تغييرات بدخيمي زياد است .

ويروسي

6- لكوپلاكياي موئي شكل دهاني (شكل 4-11)

علائم :

·  معمولاً بدون علامت است

· اگر گسترش يا بد ممكن است باعث ناراحتي بيمار يا تداخل با صحبت شود و سطح اعظمي از زبان را بپوشاند.

·  بوسيله ويروس اپشتاين بار ايجاد مي‌شود.

· بطور فزاينده‌اي همواره با HIV مي‌باشد اما مي‌تواند همواره با ساير حالات ايمونوساپرسيو مثل كورتيكواستروئيد تراپي ديده ‌شود

 

نشانه‌ها:

· يك ضايعه سفيد چسبنده، اغلب شبيه رشته‌هاي مو معمولاً در سطوح طرفي زبان ديده مي‌شوند

·  ممكن است در سطح باكال و سطح پشتي يا شكمي زبان ديده مي‌شوند

 

تستهاي تشخيصي

·  بيوپسي و معاينه هيستوپاتولوژيك بافت مورد نظر

· جهت بررسي و تعيين ويروس اپشتاين بار در نمونه‌ بافتي دهاني يا در سلولهاي اپي‌تليالي با استفاده از خراشيدن مخاط درگير ، مي توان از آنتي باديهاي منو كلونال استفاده كرد .

· بيشتر موارد بدون علامت هستند و نياز به درمان خاصي ندارند تجويز داروي ضد ويروسي از قبيل آسيكلووير سبب كاهش اندازه ضايعات وسيع مي‌شوند اما وقتي درمان قطع مي‌شود، ضايعات عود مي‌نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

شكل 4-11 : لكوپلاكياي موئي دهاني

 

درماتولوژيك

7- ليكن پلان

·  در 2-1 درصد جمعيت ديده مي‌شوند

·  اكثريت بيماران 30 الي 50 ساله هستند

·  ممكن است در پوست هم مثل دهان رخ دهد.

· ضايعات پوستي به شكل پاپولهاي ارغواني بوده كه معمولاً بر روي سطوح تاشونده پوست به ويژه در مچ دست و ساعد ديده مي شود .

·  خطوط نازك شبكه‌اي شكل (خطوط ويكهام) در پاپولها ديده مي‌شوند.

انواع ليكن پلان شامل: شبه پلاك، رتيكولار، پاپولر، اروزيو، آتروفيك و بولوز مي‌باشد.

علائم :

·  ممكن است بدون علامت يا دردناك باشند ( بخصوص با غذاهاي تند و داغ)

·  انواع آتروفيك و اروزيو اغلب دردناك هستند.

نشانه ها :

 • ·  پلاكهاي سفيد رنگ دو طرفه چسبنده كه معمولاً در مخاط باكال ديده مي‌شوند.
 • ·  ممكن است در زبان، لثه چسبنده و لبها ديده شوند.
 • ·  كام سخت و سطوح لينگوال لثه بندرت درگير مي‌شوند
 • ·  ضايعات شبكه‌اي شكل و بسيار چسبنده هستند
 • ·  پتانسيل تغييرات بدخيمي در نوع اروزيووجود دارد
 • · بيوپسي جهت تشخيص قطعي در مواردي كه شك وجود دارد و جهت افتراق از لوپوس ارتيماتوز لازم مي‌باشد.
 • واكنشهاي دارويي شبه ليكن پلان
 • ·اين ضايعات سفيد از لحاظ كلينيكي مشابه ليكن پلان هستند.
 • ·بوسيله واكنش مخاطي به داروها ايجاد مي‌شوند.

علائم و نشانه‌ها

·مشابه ليكن پلان است.

·تاريخچه‌اي از مصرف دارو براي تأييد تشخيص لازم مي‌باشد.

داروهاي شناخته شده‌اي كه باعث واكنشهاي ليكنوئيد مي‌شوند، شامل:

الف) بعضي داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي

ب) داروهاي ضد فشار خون مثل متيل دوپا، بتا آدنوژيك بلوكر

پ) داروهاي ضد مالاريايي

ت) داروهاي ضد ميكروبي مثل تتراسايكلين و سولفوناميدها

ث) ليتيم

ج) فنوتيازين‌ها

چ) تزريق‌هاي طلا

ح) آمالگام‌هاي دنداني، كامپوزيتها و گلاس آينومر

خ) ممكن است در HIV، هپاتيت C و بيماري پيوند عليه ميزبان رخ دهند.

مشابه ساير ضايعات سفيد، بررسي بيماران ليكن پلاني و بيوپسي مجدد ازهر گونه تغييرات مشكوك در مخاط لازم مي‌باشد. بيماران بايد قوياً به توقف سيگار و كاهش مصرف الكل توصيه شوند.

8- لوپوس اريتماتوزسيستميك

·   يك بيماري التهابي اتوايمسيون است .

·   در زمان به مراتب شايع تر از مردان است . ( 10 برابر )

·   در سياهپوستان شيوع بيشتري دارد .

· 20% بيماران با لوپوس اريتماتوزسيستميك در بعضي مراحل بيماري، پچ‌هاي سفيد رنگ درمخاط دهان دارند كه از لحاظ كلينيكي مشابه ليكن پلان مي‌باشند.

· داروهاي ضد مالاريايي مثل هيدروكلروكين كه جهت كنترل لوپوس اربتماتوز استفاده مي‌شوند، مي‌توانند سبب واكنشهاي ليكنوئيد شوند.

· بررسي ايمونولوژيك ، همراه با بيوپسي از ضايعه آزمايش ايمونوفلورسنس براي تشخيص قطعي ضروري است .

 

9- ديسكوئيد لوپوس اريتماتوز

·  اغلب در زنان ايجاد مي شود ( دو برابر مردان )

·  20 تا 50 درصد افراد تظاهرات دهاني دارند .

·  در اين بيماري ، راشها معمولاً با طرح پروانه اي بر روي صورت ظاهر مي شود .

·  تغييرات  مهم سيستميك ندارد.

 

علائم :

·  اروژنهاي دردناك در روي لبها و مخاط باكال وجود دارد.

 

نشانه ها :

·  پچ‌هاي سفيد رنگ بسيار چسبنده در لبها و مخاط باكال وجود دارد.

·  خطوط سفيد نازك با منطقه اربتماتوز فرورفته در قسمت مركزي ضايعه ديده مي‌شود

· اغلب ضايعات سيمتريك و قرينه هستند، ضايعات كام سخت نسبت به ليكن پلان شايع‌تر هستند.

·  هيچ سفتي وجود ندارد

· چنانچه تغيير بدخيمي در اين ضايعات گزارش شود، ضايعات بايد بدقت تحت نظر باشند .

 

تستهاي تشخيصي :

 

·  بيوسپي و معاينات هيستوپاتولوژيك

متفرقه

 

10-پيوند پوستي

· پيوندهاي پوستي جهت ترميم ضايعات مخاطي مورد استفاده قرار مي گيرند . مثلاً بدنبال جراحي يك ضايعه بدخيم

·  گرفتن تاريخچه از بيمار، جراحي قبلي و پيوند پوستي را تأييد مي نمايد .

 

علائم :

·  بدون علامت است.

 

نشانه ها :

·  پچ‌هاي سفيد رنگ

·  ممكن است بسته به مكان دهنده پيوند، داراي مو باشد

·  حاشيه مشخص بين ضايعه سفيد پيوند پوستي با مخاط دهان مجاور، وجود دارد.

 

11- كمبود ويتامين A

·صفحات قبلي را مشاهده نمائيد.

نئوپلازي و شرايط پيش بدخيمي

 

12-لكوپلاكيا

·  ترم كلينيكي براي توصيف يك پچ سفيد رنگ است.

·  جهت توصيف ضايعاتي كه پتانسيل پيش بدخيمي دارد، استفاده مي‌شود.

·  اگر چه كمتر از 10% لكوپلاكياها، تغييرات بدخيمي دارند.

تعريف WHO از لكوپلاكيا:

·يك پچ سفيد رنگ در مخاط دهان است كه بوسيله مالش پاك نمي‌شود و به ساير تشخيص‌هاي كلينيكي وابسته نيست. لكوپلاكيا بايد براي پچ‌هاي سفيد رنگي بكار مي رودكه نمي‌توان آنها را به عنوان ساير بيماريها طبقه‌بندي كرد .

فاكتورهاي اتيولوژيك

مهمترين فاكتور در گسترش لكوپلاكيا و بدخيمي دهاني عبارتند از :

·سيگار كشيدن

·استفاده از الكل

·جويدن betel nut و areca nut

علائم :

·اغلب بدون علامت هستند

·اگر زخمي شود، درد ناك مي شود

نشانه ها :

·  لكوپلاكياي داراي تظاهرات متفاوتي است .

·  ممكن است صاف، چروكيده يا شياردار باشد

·  پچ‌هاي سفيد رنگ ممكن است لوكاليزه يا گسترده باشند

·  سايز ضايعه، نشاندهنده پتانسيل بدخيمي نيست

·  احتمال تغييرات بدخيمي در ضايعات كف دهان بيشتر است .

·  بنابراين بيوپسي جهت تأييد تشخيص ضروري است

·  پاتولوژيست علائم ديسپلازي اپي‌تليال را بررسي خواهد نمود.

·  بررسي منظم و تكرار بيوپسي ممكن است لازم باشد.

· مناطقي كه نماي قرمز يا  منقوط دارند، نسبت به پچ‌هاي سفيد رنگ و صاف پتانسيل بدخيمي بيشتري دارند.

· مناطق زخمي در پچ‌هاي سفيد رنگ، بسيار مهم است زيرا احتمال بدخيمي در آنها وجود دارد .

 

13- لكوپلاكياي منقوط

نشانه ها :

·  ضايعات قرمز در مخاط دهان كه داراي مناطق سفيد كوچك مي باشد .

· احتمال تغييرات بدخيمي در لكوپلاكياي منقوط و اريتروپلاكيا بسيار زياد دچار تغييرات بدخيمي بسيار زياد است .

 

14- اريتروپلاكيا

·  پچ قرمز رنگ درخشان كه گاهي اوقات همراه با مناطق سفيد رنگ مي‌باشد.

·  معمولاً در مخاط باكال ديده مي شود .

·  احتمال  تغييرات ديسپلاستيك زياد است .

 

 

 

15- اسكواموس سل كارسينوما

· همراهي ما بين سرطان دهاني، لكوپلاكيا و مخصوصاً اريتروپلاكيا بخوبي شناخته شده است.

· با اين وجود، ضايعات ممكن است براي ماهها يا سالها قبل از تغييرات بدخيمي وجود داشته باشند

·  سطح شكمي زبان و كف دهان مكانهاي با ريسك بالا براي تغييرات بدخيمي هستند.

 

نتيجه‌گيري
 •  با توجه به آنكه  پچ‌هاي سفيد در روي مخاط دهان ممكن است با تغييرات بدخيمي همراه باشند ،  درمان جدي اين قبيل ضايعات ضروري است .
 • هر وقت كه تشخيص قطعي روي ضايعه سفيد وجود ندارد، بيوپسي لازم است و پزشك ممكن است كه ترجيح دهد بيمار را به يك متخصص جهت درمان ارجاع دهد.

 

 


نظرات کاربران

نظر خود را ارسال نمایید
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :   
پیام :