تروماها و ضربه های دندانی

تاریخ ثبت در سایت:4/27/2019

متن کامل

 

شکستگی تاج دندان:

 

شدت شکستگی تاج از یک ترک حفیف مینایی تا درگیری وسیع پالپی متغیر است.شکستگی تاج در دندانهای شیری شایع نیست.این حالت به دلیل قابلیت انعطاف

پذیری بالای استخوان آلویول دندانی کودکان ا

 

تشخیص شکستگی دندان:

 

تشخیص شکستگی دندان بر اساس مشاهده بالینی است.دندان را باید از لحاظ لقی که می تواند گویای امکان شکستگی ریشه یا آسیب به استخوان آلوئول است،بررسی نمود.

 

درمان شکستگی دندان:

 

درمان شامل گرفتن یک رادیو گرافی قبل از درمان برای رد کردن جراحات همراه ودرگیری عصب دندانی است.ترک دندانی به درمان فوری نیاز ندارد.شکستگیهایی که در حد مینا و عاج دندانی باشد ،با ترمیم دندانی انجام پذیر است.در صورتی که پالپ دندانی و عصب درگیر شود دندان فوق باید عصب کشی شود سپس ترمیم شود.

شکستگی ریشه دندان

 

شکستگی های ریشه دندان بندرت در دندان شیری رخ می دهند.ولی بعضی اوقات در اثر تروما در دندانهای جلویی یا قدامی فکین رخ می دهد.

 

تشخیص شکستگی ریشه

 

هرگاه لقی وسیع تاجی مشاهده گردد باید به شکستگی ریشه مشکوک شد.گرفتن رادیو گرافی از دندان مزبور می تواند به تشخیص شکستگی ریشه کمک نماید.در بعضی موارد که با رادیوگرافی معمولی شکستگی ریشه قابل تشخیص نباشد،گرفتن   سی تی اسکن کامپیوتری توصیه می شود.

 

عوارض شکستگی ریشه دندان:

 

کلا شکستگی ریشه پیش آگهی دندان را ضعیف می نماید.و معمولا منجر به کشیدن دندان می شود.مگر اینکه شکستگی در یک سوم فوقانی ریشه باشدو طول ریشه بلند باشد که بایستی قسمت شکسته شده خارج شود و مابقی ریشه از طریق ارتودنسی به حفره دهان آورده شود و درمانهای روکش برای آن دندان انچام شود که آن نیز پیش آگهی ضعیفی دارد.در مورددندان شیری درمان کشیدن دندان فوق است.

لقی دندان

 

لقی دندان در دندانهای شیری شایع است.شایعترین علت لقی در دنداهای شیری ضربه به آنها است.در دندانهای دایمی نیز شایعترین علت لقی ضربه و شکسنگی دندانی است.

 

درمان لقی دندان:

 

در دندانهای شیری معمولا دندان کشیده می شود. در دندانهای دایمی اگر ریشه سالم باشد باید دندان به حالت اولیه خود برگردانده شده سپس دندانها اسپلینت و ثابت شوند.در بیشتر مواقع دندانهای لق شده احتیاج به عصب کشی و ترمیم هم دارند.

 

بیرون افتادن دندان

 

بیرون افتادن دندان هم در دندانهای شیری و هم در دندانهای دایمی در اثر ضربه رخ می دهد.در دندانهای شیری چنانچه دندانی از حفره خود خارج شود آن دندان پیش آگهی ضعیفی داشته و کشیدنی است.وارد شدن تروما به دندانهای دایمی باعث ایجاد عوارض شده و درمانهای سریع  و مطلوبی را می طلبد.اغلب تروماهای وارده با جراحات سروصورت و جمجمه است .بنابراین یک بررسی جامع از تمامی نواحی فوق لازم است.

 

سپلینت کردن و ثابت کردن دندانهای دایمی لق و بیرون افتاده اهمیت بسزایی دارد و بایستس به سرعت انجام شود.اسپلینت کردن دندانها روشهای مختلفی دارد از جمله استفاده از سیمهای ارتودنسی و کامپوزیتها که شایعترین روش ثابت کردن دندانهای لق یا بیرون افتاده است.پس از ثابت شدن دندانها پس از 2 الی 3هفته عصب کشی دندان مزبور توصیه می شود.بیرون افتادن دندان دندان دایمی به فوری ترین و سریع ترین درمانهای دندانپزشکی نیاز دارد.رابطه مستقیمی بین مدت بیرون افتادن دندان و دوباره کاشتن آن و میزان بقای دندان بیرون آمده وجود دارد.

 

پیش آگهی درمان دندانهیی که در 60 دقیقه اول کاشته می شوندمطلوب و در دندانهایی که بیش از 60 دقیقه در خارج از حفره قرار داشته اند پنجاه درصد و در مواردی که بیش از 2 ساعت افزون گردد بسیار ضعیف است.

 

بیرون افتادن دندانبیرون افتادن دندان

 

چه عواملی بر پیش آگهی دندانی که از حفره خود خارج شده موثر هستند؟

 

تاخیر در کاشت مجدد دندان، دستکاری نامناسب دندان بیرون افتاده،روش بی حرکت سازی بکاررفته و انتخاب درمان بکار رفته،شکستگی یا عدم شکستگی استخوان آلوئول،محیط حد واسط نگهداری .

 

بیرون افتادن دندانهابین نیم تا 16 درصد جراحات دنتوالویولار را تشکیل می دهد.بیرون افتادن دندانهادر اثر ضربه غالبا در گودکتن 7 تا 10 سال اتفاق می افتدو در اکثر موارد در دندانهای ثنایای فک بالا رخ می دهد.دندانهای در حال رویش بیشتر به بیرون افتادن مستعد هستند.

 

بهنرین محل نگهداری دندان بیرون افتاده قبل از رسیدن به دندانپزشک چیست؟

 

بهنرین محل نگهداری دندان بیرون افتاده قبل از رسیدن به دندانپزشک ،داخل بزاق ودهان خود بیمار است.انداختن دندن مزبور در شیر و یا سرم هم توصیه می شود.آب مصرف شهری برای دندان مضر است .دندان باید بدون دستکاری سطح ریشه شسته شود.اگر هیچ نوع محلول شستشو دهنده ای در دسترس نبود،فرو بردن دندان در ساکت بدون شستشوی آن بهتر از طولانی شدن زمان خارج آلوئولی دندان است.

 

اگر بیمار مستقیما به مطب مراجعه نماید،فورا باید دندان را کاشت.دندان را با دقت باید با محلول سرم فیزیولوژی شست.بعد از کاشت مجدد بایستی دندانها اسپلینت شوند.اگر مدت بیرون ماندن دندان از آلوئول بیش از 2 ساعت باشد،باید دندان را با سرم فیزیولوژی شست و در محلول فلوراید سدیم برای بیست دقیقه فبل از کاشت مجدد دندان قرار داد.سابقه  کزاز باید به دقت بررسی و در صورت نیاز یک دوز یاد آوری تزریق گردد.درمان آنتی بیوتیکی برای یک هفته به دلیل احتمال آلودگی در محل جراحت ،آموکسی سیلین توصیه می شود.

دندانهای بیرون افتاده نباید بیش از7 تا 10 روز اسپاینت شوند.دندانهای تکامل نیافته با ریشه باز در صورتی که در عرض 30 دقیقه کاشته شوند، به احتمال زیاد دوباره دارای عروق می شوندوحیات خود را دوباره حفظ می کنند.

عارضه کاشت مجدد دندان چیست؟

 

عارضه قابل پیش بینی کاشت مجدد دندانها ،تحلیل و جایگزینی پیشرونده در ریشه دندانها و انکیلوز است.در صورت مشاهده انکیلوز باید دندان را کشید.

  ضرب دیدگی یا جابجا شدگی دندان

 

ضرب دیدگی و جابجا شدن در دندانهای دایمی شایع است.در ضرب دیدگی هیچ نوع لقی محسوسی مشاهده نمی شود.ولی در جابجا شدگی لقی محسوسی مشاهده می شود.پیگیری دقیق از لحاظ بررسی وضعیت سلامت پالپ بسیار ضروری است.

 

درمان ضرب دیدگی یا جابجا شدگی دندان

 

درمان سریع و فوری  عبارتست از بررسیرادیو گرافی روی دندان مبتلا و دریافت رژیم غذایی نرم بمدت یک هفته تا زمانی که حساسیت به دق وجود دارد.بهداشت بیمار ضروری است.همچنین بررسی وضعیت سلامت عصب دندان ضروری است.دندانهایی که ریشه آنها باز است و تکامل پیدا نکرده اند پیش آگهی بهتری نسبت به دندانهای با ریشه بسته دارند.

 

پس از ضرب دیدگی یا جابجایی بیمار باید به مدت دوهفته تحت نظر باشدو پس از شش هفته مجددا دندان باید تست حیاتی شود تا از زنده بودن یا عدم زنده بودن عصب دندان مطمین شویم.در صورت لزوم دندان فوق باید عصب کشی و ترمیم شود

 

.

شکستگی استخوان آلوئول:

شکستگی آلوئول یک عارضه بسیار شایع در جراحات دندان دایمی است.هنگامی که یک دندان بطور قابل توجهی لق گردیده یا بیرون افتاده است ، بطور قطع دچار شکستگی آلوئول شده است.وجود یک شکستگی آلوئول دارای یک پیش آگهی منفی در دندان لق شده یا بیرون افتاده است.

 

تشخیص شکستکی استخوان آلوئول:

 

هنگامی که هم استخوان الوئول شکسته باشد و هم دندان لق شود، ابتدا باید شکستگی استخوان الوئول درمان شود.در شکستگی استخوان الوئول بدون لقی احتیاج به نوع سخت اسپلینت است.حداکثر دوره بی حرکت سازی بین 4 تا 6 هفته است.

 

 

بیشتر بخوانید جراحی های قبل از پروتز

 

 


نظرات کاربران

نظر خود را ارسال نمایید
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :   
پیام :