ایمپلنت دندان و زیبایی

تاریخ ثبت در سایت:5/14/2019

متن کامل

 

دکتر شیرین لواف  متخصص پروتز دندان و ایمپلنت و فلوشیپ ایمپلنتهای دندانی و دانشیار و هیات علمی دانشگاه :برای حصول یک نتیجه زیبا در ایمپلنتهای دندانی طرح درمان صحیح لازم است.انتخاب روش درمانی مناسب که حصول درمان مناسب راتضمین کند از بیشترین اهمیت برخوردار است.درمان ایمپلنت دندان یک درمان معمول نیست که به راحتی بتوان آن را انجام داد ونتایج نهایی آن تضمین شده نیست.فانکشن موفق یک پروتز مبتنی بر ایمپلنت دندان در دراز مدت به تشخیص طرح درمان و آماده سازی صحیح بیمار بستگی دارد.مقدار استخوان و بافت نرم موجود و کیفیت بافتهای مختلف متفاوت است.

از طرفی بیماران سطح توقع و آرزوهای متفاوت و مشکلات خاص خود را دارند.به این ترتیب موفقیت ایمپنت بستکی به یک روش کاملا خاص در هر بیمار دارند که براساس نیازهای فانکشنال،آناتومیک و زیبایی هر بیمار تنظیم می شودتشخیص و طرح درمان نقطه شروع این هدف درمانی است.تیم درمانی نیز بایستی از همه اهداف درمانی آکاه باشد این وظیفه جراح و متخصص پروتز دندان می باشد که بیمار را از هدف درمانی خود آکاه سازد.یک مطالعه تشخیصی خوب باید جنبه های آناتومیک و فیزیولوژیک بیمار را درنظر بگیرد.موارد مورد بررسی در درمان ایمپلنت دندان مناسب شامل نوع اکلوژن و تعدتد دندانهای از دست رفته و دندانهای باقیمانده و فضای بین دندانی  و قوس فکی و هرگونه ضایعه پاتولوژیک فکی می باشد.بیمار مورد درمان نیز باید از مراحل درمانی و شرایط درمان خود آگاه باشد چون بیماران نقش بسیار مهمی در موفقیت درمان دارند.بیمارانی که به ئنبال بازسازی زیبایی دندانهای خود هستند توقعات خاصی دارند این توقعات بر اساس این است که بیماران می خواهند زیبا به نظر آیند.بیماران نه تنها به روکش توجه می کنند بلکه به زیبایی آخر کار خود نیز توجه دارند.

 

ایمپلنت

 

 

ایمپلنت

 

روشهای بازسازی دندانهای قدامی

روشهای مختلف جهت بازسازی دندانهای قدامی وجود دارد.از جمله اینها روکشها یا بریجهای دندانی هستند (شکل1)

 

بریج دندانی

در بریج دندانی جهت جایگزینی دندان از دست رفته دو دندان مجاور محل کشیدگی تراش داده شده و در مجموع سه واحد روکش دندان جهت جایگزینی یک دندان از دست رفته جایگزین می شود.

مورد دوم بازسازی دندانهای قدامی بریجهای باند شونده با رزین است (عکس بالا)

 

ایمپلنت دندان و زیبایی

 

 

بریج باند شونده با رزین

در این روش جهت جایگزینی یک دندان از دست رفته به جای تراش کامل دندانهای مجاور دندان از دست رفته فقط قسمت لینگوال دندانهای قدامی تراش خورده و بریج ساخته شده با رزین به دنداهای مجاور سمان می شود. از مزایای این بریجها عدم تراش کامل دندانها است ولی استحکام این بریجها بسیار کم است.

حالت سوم جایگزینی دندان از دست رفته تستفاده از ایمپلنت دندان است که در محل از دست رفتن دندان ایمپلنت کاشته می شود

 

ایمپلنت دندان و زیبایی

 

محل کشیده شدن دندان با ایمپلنت جایگزین شده است.

بریجهای معمولی در دراز مدت یک درمان ایده آل جهت دندانهای طبیعی بوده است.این بریج ها زیبایی خوبی دارند.و موفقیت کلینیکی خوبی دارند.موفقیت این پروتزها در مطالعات مختلف 80 تا 97 درصد هستند.مهمترین علت عدم موفقیت بریح ها مربوط به عدم ثبات و مشکلات دندانهای پایه می باشد.تراش زیاد دندانها باغث تضعیف دندانها می شود.به خصوص وقتی که دندان پایه کاملا سالم هستند.

روش دیگر جایگزینی دندان از دست رقته استفاده از پروتز پارسیل است

 

ایمپلنت دندان و زیبایی

 

پروتز پارسیل جهت جایگزینی دندان قدامی

 

احتمال بیماری پریودنتال و پوسیدگی دندانهای پایه از معایب پروتزهای پارسیل است.تحلیل ریج باقیمانده نیز در اثر فشارهای وارد شده از دیگر معایب پروتزهای پارسیل است.همجنین قسمتهایی از آکریل صورتی  پروتز پارسیل که هنگام تکلم وخنده بیماران دیده می شود از دیگر معایب این پروتزها هستند.از لحظ زیبایی و فانکشن پروتزهای ثابت به پروتزهای آکریلی متحرک ارجحیت دارند.

پروتزهای متکی بر ایمپلنت در قدام نسبت به قسمتهای عقبی فک حساسیت و دقت بیشتری را می طلبد.جهت دستیابی به زیبایی در نواحی قدامی جراحی بافت نرم در اطراف ایمپلنت بعضی اوقات لازم است.

کمیت و کیفیت بافت نرم اطراف ایمپلنت دندان

زیبایی در نواحی قدامی به سلامت بافت لثه ای بستگی دارد.این واقغیت هم در دندانهای طبیعی و هم در ایمپلنتها صادق است.ارزیابی دقیق از وضعیت بافت نرم در اطراف ایمپلنت  بسیار مهم است.وبه حفظ ایمپلنت در دراز مدت کمکمی نماید.برخی محققین معتقدند بین سلامتی ایمپلنت و سلامت بافت نرم اطراف ایمپلنت رابطه مستقیم وجود دارد.وجود عدم التهاب در بافت نرم و لثه گراتینیزه سالم استیو اینتگراسیون بین استخوان و ایمپلنت را تضمین میکند.بطور کلی وجود لثه کراتینیزه تضمیین کننده ایمپلنت خوب است.در بعضی تحقیقات حداقل 2 میلی متر لثه مناسب و کراتینیزه را برای ایمپلنت دندان ضروری می باشد لثه کراتینیزه تحلیل لثه های بعدی را مانع شده و تحمل زدن مسواک را فراهم میکند و متنع فشار عضلات می شود.

زیبایی بافت نرم در اطراف ایمپلنت دندان

در مواردی که اثه اطراف ایمپلنت نازک است پیوند لثه ضروری می باشد.پیوند لثه شکل مناسبی به لثه داده و مانع تحلیل لثه اطراف ایمپلنت دندان می شود.جراح قبل از ایمپلنت باید فرم و شکل نهایی لثه را بررسی کرده و احتمال نیاز به جراحی لثه را باید به بیماران گوشزد نماید.

 

کیفیت و کمیت استخوان

استخوان دو سال بعد از کشیدن دندانها تقریبا 30 درصد از حجم خود را از دست می دهد.باید دانست که استخوان کافی حهت حصول نتیجه خوب برای ایمپلنت دندان ضروری است

طبقه بندی استخوان

نوع A :استخوان دارای قطر بیش از 5 میلی متر ارتفاع بیش از 10 تا 13 میلی متر و طول مزیودیستالی بیش از 7 میلی متر هستند این استخوانها برای گذاشتن ایمپلنتهای بین 4 تا 5 میلی متر بسیار خوب هستند.

نوع B :استخوان تحلیل کمی داردکه باعث کاهش پهنای استخوان شده است. ارتفاع استخوان حداقل 10 میلی متر است. و پهنای استخوان بین 3 تا 5 میلی متر است.ایمپلنت دندان با قطر 4 میلی متر را درآن میتوان به کار برد.

نوع c:تحلیل متوسط تا پیشرفته وجود دارد وپهنای استخوان کمتراز 2.5 میلی متر است..این نوع استخوان در قسمت خلفی فک بالا دیده می شودو قرار دهی ایمپلنت دندان همراه با پیوند استخوان است.

نوع D  :تحلیل استخوان بسیار شدید است بنابراین پیوند استخوان قبل یا در حین قرار دهی استخوان ضروری است.و معمولا درمانهای ایمپلنت دندان با شکست همراه است.

 

روشهای مختلف ارزیابی کیفیت و کمیت استخوانی چیست؟

 

روشهای مختلفی برای بررسی کیفیت و کمیت استخوان وجود دارد.از جمله معاینه رادیو گرافی و سی تی اسکن از استخوان فکین میتواند ابعاد دقیق استخوان را از لحاظ کمیت مشخص نماید.ارزیابی کمیت استخوانی با استفاده از سی تی اسکن بخصوص در نواحی قدامی اهمیت ویژه ای دارد چون در قسمت بیرونی نواجی قدامی بعضا تقعرهایی وحود دارد که جراح قبل از جراحی ایمپلنت دندان بایستی آن نواجی را شناسایی کند.

 

ایمپلنت

 

 

 

 

ایمپلنت زیبایی

 

اهمیت درمانهای ارتودنسی و عصب کشی همراه با ایمپلنت دندان

در بسیاری از موارد بعد از کشیدن دندانها بین دندانها فضا ایحاد شده و فاصله می افتد.و فضای لازمه جهت گذاشتن دندانها وحود ندارد.جهت ایحاد فضای مناسب ارتودنسی قبل از ایمپلنت دندان در بعضی موارد ضروری است تا فضای لازمه جهت ایمپلنت دندان ایحاد شود.

همچنین توصیه شده در مواردی که ایمپلنت دندان بلافاصله بعد از کشیدن دندان در حفره دندانی قرار داده می شود بایستی ساکت دندانی از هرگونه پاتولوژی عاری باشد.چنانچه در محل کشیده شده  دندان عفونی یا ضایعه ای هست بایستی حفره کاملا تمیز و عاری از هرکومه عفونتی شود سپس ایمپلنت قرار داده شود وگرنه ایمپلنت با شکست مواجه می شود.

 

بیشتر بخوانید : 

دیاتیستم بین دندان چیست ؟ 

 

 


نظرات کاربران

نظر خود را ارسال نمایید
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :   
پیام :