مشکلات پروتزی در مورد یک دندان Hopeless از دیدگاه متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت

تاریخ ثبت در سایت:۱۳۹۸/۲/۲۴

متن کامل

دکتر شیرین لواف  متخصص پروتز دندان و ایمپلنت و فلوشیپ ایمپلنتهای دندانی و دانشیار و هیات علمی دانشگاه :

انتقال از دندان طبیعی به دندان مصنوعی، مستلزم پذیرش کامل بیمار و همراهان اوست. در زمانهای متفاوت ، تغییراتی در وضع ظاهری ، عمل جویدن و سخن گفتن بوجود خواهد آمد این پدیده ها برای مدتی موقت در روش زندگی و تصویر ذهنی فرد ایجاد تغییراتی را ایجاب می نمایند . بیماران سالمی که خود را خوب تطبیق میدهند میتوانند خود را با وجود یک دندان مشکل دار در یک قوس دندانی سالم ، حالتی است که در کلینیک به طور معمول دیده می شود این مشکل می تواند ناشی از افرایندهای التهابی تراما یا شکستهای مکانیکی باشد . چنانچه منطقی ترین درمان در مورد این دندان کشیدن آن باشد ، این دندان hopeless در نظر گرفته می شود .

 

 

دندان مشکل دار

 

 

معمولا یک مشکل شدید توسط خود بیمار شناسایی مشود و اغلب مراجعه سریع او به مطب متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت می باشد. ممکن است قبل ازمراجعه به مطب متخصص، بیمار فقط در فکر کشیدن دندان باشد ولی بعد از ملاقات با دندانپزشک و اطلاع از درمان احتمالی و جایگزین ممکن است برای او جالب باشد. اغلب بیماری که که دارای دندان hopeless است اصرار می کندکه دندان او حفظ شود تا اینکه کشیده شود. چنین تقاضایی باید با توجه به میزان مشکل بودن درمان با سطح علمی دندانپزشک متخصص مقایسه و سنجیده شود برای کمک به بیماردرجهت اخذ بهترین تصمیم باید علت مشکل تشخیص داده شده و توسط دندانپزشک برای بیمار توضیح داده شود.

 

 

دندانهای hopeless

 

 

بیشتر دندانهای hopeless  مشکلات زیر را دارند :

  • پریودنتیت شدید
  • ضایعه پاتولوژیک پری اپیکال درمان نشده
  • از بین رفتن تمامیت ریشه در اثر ترکها یا تحلیل
  • شکستگی شدید در ساختمان تاجی دندان

 

تمام این موقعیت ها از لحاظ درمانی مشکل و گران هستند و ممکن است پیش آگهی کوتاه مدت آنها نا معلوم باشد. باید توجه خاصی نسبت به مواردی که تحلیل استخوان بصورت پیشرونده است مبذول داشت زیرا این موضوع می تواند ساپورت دندانهای مجاور را به خطر انداخته و در آینده تاثیر منفی بر درمانهای جایگزین بگذارد.

دندانپزشک متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت باید کاملا صادقانه با بیمار صحبت کند تا هزینه درمان و احتمال شکست در آینده کاملا روشن شود .

اگر بیمار نمی خواهد چنین درمانی را دنبال کند یا اینکه اگر درمان دندان انجام شد و بعد شکست خورد یا اینکه اگر درمان دندان انجام شد و بعد شکست خورد باید دندان خارج شود. امکانات درمانی موقت شامل پروتز پارسیل متحرک موقت یا پروتز ثابت موقت می باشد انواع درمان های جایگزین کاملا مشخص است اما معیارهای انتخاب مناسبترین درمان برای یک بیمار از دیدگاه متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت هیچ قاعده و قانون خاصی ندارد.

موارد زیر در مورد هر انتخاب درمانی می تواند دنداپزشک متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت را راهنمایی کند :

استفاده از پروتز پارسیل متحرک دارای پذیرش بین المللی است و کمترین هزینه را در برمی گیرد ولی پروتزی است که بیشترین مزاحمت و کمترین کارایی را دارد ، از دیدگاه متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت در مواردی که ریچ در محلی که در معرض دید است و تحلیل زیادی داشته باشد این درمان زیباترین انتخاب درمانی است .

استفاده از پروتز ثابت موقت در مواقعی که یک دندان از دست رفته است بخصوص زمانی که دندانهای پایه دچار تخریب تاجی شدید شده اند یا بر روی آنها روکش قرارگرفته از دیدگاه متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت انتخاب مناسبی است با این وجود آماده سازی دندان های سالمی که فاقد عاج ثانویه یا ترمیمی هستند به عنوان پایه برای رستوریشن های پرسلن – متال عملی محافظه کارانه نیست در مواردی که دندانهای پایه سالم هستند باید از پروتز ثابت موقت ادهزیو استفاده شود .

 

 

پروتز ثابت

 

 

ایمپلنت دندان : ایمپلنت از دیدگاه متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت در مواردی که دندانهای مجاور سالم هستند مشابه ترین جایگزین دندان ازدست رفته می باشد برای جایگذاری ایمپلنت به استخوان کافی نیاز است و زیبایی یک کراون مستقر بر ایمپلنت در محلی که از بافت نرم خارج می شود مورد بحث است. بیماران باید از احتمال شکست درمانی ایمپلنت مطلع شوند .

اگر بیمار توسط متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت نسبت به درمان جایگزین کاملا آگاه شده و مشکل دندانی او با درمان مقدماتی متوقف شد همچنان لازمست تا دندان ترمیم شود اسپلینتی که برای یک دندان لق بکار می رود باید بگونه ای باشد که در صورت لزوم برداشتن آن به رستوریشن دندان آسیبی نرساند رستوریشن های تلسکوپیک بدلیل امکان برداشتن پروتز خارجی ار روی کوپینگ سمان شده می توانند مناسب باشند . با این وجود بیمار باید متوجه شود که اتفاقاتی که در آینده می افتند ممکن است تعویض پروتز و فراخوانی های منظم که برای نگهداری آن ضروری است را لازم کند .

 

ملاحظات پروتزی درخصوص سیستم دندانی که به شدت تخریب شده است از دیدگاه متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت

 

 

 

دندان درد - متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت

 

 

بیماری که از یک وضعیت پاتولوژیک ژنرالیزه در دندانها مثل پریودنتیت پوسیدگی یا سایشهای اکلوزالی شدید رنج می برد ممکن است نیاز به کشیدن تمام یا بعضی از دندانها داشته باشد . ممکنست بیمار نسبت به سلامت دندانی خود غفلت کرده باشد یا حتی اگر درمانی انجام شده است ممکن است مشکلات بیمار آنقدر پیشرفت کرده باشد که درمان مذکور را بی اثر و غیر قابل استفاده نموده باشد .

پدیده تغییرات نزولی سلامت دهانی به طور گسترده ای موردمطالعه قرار گرفته است . آنها موفقیت های طولانی مدت بازسازی های پروتزی و پریودنتالی دندانهای hopeless یا ازدست رفتنی که بدقت تحت نظر بوده اند را در جمعیتی از بیماران بررسی کرده اند اخیرا ایمپلنت های داخل استخوانی بوجود آمده است که دریک درمان جایگزین مناسب برای افراد بی دندان پارسیل و کامل است . بیماری که مشکلات و تخریب های دندانی او تبدیل به یک معضل جدی شده است در یکی از گروههای زیر قرار می گیرد:

نگهداری : نجات دادن و حفظ تمام یا بخش اعظم دندانهای موجود

پروتز ثابت : خارج کردن انتخابی دندانها و جایگزین نمودن آنها با رستوریشن های ریختگی و پروتز ثابت

 

 

 

اوردنچر - ایمپلنت دندان

 

 

پروتزهای متحرک : خارج کردن تمام یا تعداد زیادی از دندانها و بازسازی سیستم دندانی بیمار با پروتز متحرک پارسیل یاکامل

پروتز ایمپلنت : جایگزین کردن تمام و یا تعدادی از دندانها با ایمپلنت

 

 

 

 پروتزهای دندانی

 

 

براساس تجربه نویسنده بخش اعظم بیماران در دو گروه نگهداری و پروتز متحرک قرار می گیرند طرح ریزی و انجام بهترین و مناسبترین درمان برای بیمار مسئله مهمی در دندانپزشکی است .

 

 

مشکلات دندانهای hopeless

 

 

معاینه و تشخیص متخصص پروتز باید کامل باشد. بخصوص موفقیت یا شکست درمانهای گذشته باید مشخص شود. بیمار قبل از اینکه هر نوع درمان وسیعی برای او انجام شود باید تمایل و توانایی مشارکت در درمان رااز خود نشان دهد اگر درمورد این فاز مهم درمان هرگونه شک یاسوالی وجود دارد بهتراست که مشکل دندانی بیمار با رستوریشن های موقتی تا حدودی برطرف گردد تا هنگامی که نتایج رضایتبخش مشاهده شوند . اگر فاز موقتی درمان با شکست مواجه شد بهتر است بدون اتلاف وقت و انرژی به کشیدن دندانها و جایگزینی آنها با پروتز متحرک روی آورده شود .

 

 

 

معانیه توسط متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت

 

 

درمانهای نگهدارنده مثل Root planning و کارهای ترمیمی در کاهش یا متوقف کردن شکایات بیمار موثر بوده و ممکنست در صورتی که لقی دندان شدید نبوده و جابجایی دندان رخ نداده است برطرف کننده نیاز بیمار باشد . اگر تعدادی از دندانها از دست رفته و جایگزین نشده اند یا اینکه وضعیت ترمیم دندانها ضعیف است درمانهای نگهدارنده نمی توانند از بدتر شدن وضعیت دندانی و فکی بیمار جلوگیری کنند. درمواردی که تعداد زیادی از دندانها از دست رفته و یا ترمیمهای نامناسبی دارند بدنبال درخواست بیمار به این مضمون که دندانها را فقط برای مدتی هم که شده حفظ کنید ، ممکنست دندانپزشک درگیر تعداد زیادی از کارهای غیراصولی و احیانا اورژانس شود.

 

 

 

کاشت دندان

 

 

نشان داده شده است که نجات دندانها با درمانهای وسیع پریو، اندو و پروتزی در بیمارانی که نحوه نگهداری و مراقبت از دندانها را آموخته اند می تواند سلامت دندانی بیمار را تثبیت کند همه بیماران نمی توانند با گذشت زمان کماکان بهداشت دهان خود را حفظ کنند.

پروتزهای تلسکوپیک باعث اسپلینت ثابت دندانها و جایگزین کردن آنها با یک پروتز خارجی می شوند که می تواند از روی کوپینگ های سمان شده به هدف درمانهای نگهدارنده و ترمیمی برداشته شود و یک تکنیک پروتز ثابت در خصوص آن گروه از بیمارانی است که وضعیت سلامت آنها در بلند مدت غیرقابل پیش بینی است با این وجود هر نوع پروتز ثابت که بر روی دندانهایی با پیش آگهی نامشخص قرارگیرد یک درمان متهورانه و پر خطر می باشد .

یک درمان معمولی از دیدگاه متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت شامل نجات و حفظ دندانهای پایه استراتژیک برای نگهداری پروتز و خارج کردن دندانهای غیر حیاتی و دارای مشکل می باشد این روش در عین اینکه ساپورت مناسب برای پروتز فراهم می کند  دارای مزایای یک درمان ساده و نگهدارنده می باشد اولین دندانهای استراتژیک ،کانین ها و مولرهای دارای ساپورت استخوانی خوب می باشند یک پروتز ثابت تمام فک یا یک پروتزهای متحرک متکی بر دندان به حداقل 4 دندان پایه نیاز دارد یک پروتزمتحرک انتهای آزاد احتیاج به دو دندان پایه دارد. بهترین محل ها برای دندانهای پایه گوشه های قدامی و خلفی قوس فکی می باشند .

 

 

 

تصویر کاشت یا ایمپلنت دندان

 

 

 

کشیدن تمام دندانها از دیدگاه متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت، راحت ترین درمان و همچنین ساده ترین راه برای حذف مشکلات دندانی فرد است. پروتز کامل فک بالا برای اکثر بیماران یک پروتز راحت و کارآمد استو بعد از طی دوره تطبیق پذیری در طول انتقال از دندانهای طبیعی به دندانهای مصنوعی بیشتر بیماران از یک پروتز کامل فک بالا راضی هستند . برعکس پروتز کامل فک پایین یک جانشین ضعیف برای دندانهای طبیعی می باشد بیشتر بیماران از شل بودن و عدم ثبات پروتز پایین شکایت دارند به همین دلیل اتخاذ تمهیدات ویژه برای حفظ دندانهای مهم در فک پایین حتی بصورت پایه های اوردنجر منطقی است . در افراد مسن ارتباط بسیار نزدیکی بین مواد غذایی مصرفی سلامت عمومی تنظیم فیزیولوژیک و و ضعیت دندانی وجود دارد . نظر نویسنده این است که تمام بیماران با فک های پایین بی دندان موارد مناسب برای دریافت اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت می باشند مگر اینکه مشکلات پزشکی یا روانی بیمار این کار را غیر ممکن سازد درمان با ایمپلنتها بسیار موثر است و باید با بیمارانی که با مشکل دندانهای hopeless روبرو هستند در میان گذاشته شود .

 

 

 


نظرات کاربران

نظر خود را ارسال نمایید
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :   
پیام :